Reactie gemeente Oostzaan op vragen raadslid

In de reactie van de gemeente staat de volgende tekst.

Het middel Roundup (glyfosaat) zelf is niet giftig, dit is biologisch afbreekbaar.

Deze tekst lijkt gekopieerd uit een verouderd document, want de schadelijkheid is reeds langer bekend.


De tekst:

Uit onderzoek blijkt dat zorgvuldig gebruik van Roundup op verhardingen vanuit milieuoogpunt beter scoort dan niet-chemische technieken zoals…..

Ik zou zeggen laat mij die onderzoeken zien. Ik kan er in ieder geval niks van terugvinden op internet.


De tekst:

Dus ook al gebruikt gemeente Oostzaan geen Roundup meer in de openbare ruimte, iedere inwoner kan dit middel nog wel gebruiken en het wordt dan vaak in een hogere dosering gebruikt omdat de deskundigheid ontbreekt bij particulieren.

Hier kunnen wij als burgers dus voor zorgen, door geen Roundup meer te gebruiken, maar gewoon het veeeeeeeeel goedkopere azijn.