Oostzaan stopt - meer dan 50% gemeenten gebruiken nog onkruidgif.

24 juni 2013

De kogel is door de kerk.

In de raadsvergadering van Oostzaan van 24 juni is besloten om per onmiddellijk te stoppen met onkruidbestrijding met het middel Roundup. Meerdere onderzoeken brachten gezondheidsproblemen voor de mens aan het licht als het gaat om Roundup. Meer dan 50% van de Nederlandse gemeenten maken nog steeds gebruik van deze chemische onkruidbestrijdingsmethode. De minister wil per 2018 een verbod in laten gaan voor Roundup. In april dit jaar tijdens een voorlichtingsbijeenkomst tussen belangenorganisaties en leden van de tweede kamer zegt directeur Theo Schmitz van de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) dat een verbod op glyfosaat(de werkzame stof in Roundup ) NU in moet gaan. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM bevestigen dit. De drinkwaterbedrijven besteden tussen de 6 en 12 miljoen euro per jaar aan het weg filteren van alleen al glyfosaat(de werkzame stof in Roundup) uit ons drinkwater, afhankelijk van een goed of slecht onkruidjaar. Een rekening die de consument betaalt. Dus of u nu de gemeente betaalt of de waterrekening dat scheelt nogal. Betaalt u de gemeente, dan komt het gif niet eens in het milieu. Gif wordt met chemicaliën uit het drinkwater gehaald en wie zegt dat sporen van deze stoffen niet toch achterblijven in ons drinkwater.

De DOB(duurzaam onkruid beheer)

De DOB(duurzaam onkruid beheer)-methode heeft onvoldoende effect gehad, constateert de minister. Met deze methode wordt met een laseroog gescand naar bladgroen en daar wordt dan een pufje gif op gespoten.
Hoewel gezegd wordt dat niet gespoten wordt met “wind”, staat in de werkinstructie van de uitvoerder dat gestopt moet worden met spuiten bij temperaturen > 25 °C op 1.5 m en windsnelheden > 5 m/s (> 4 Bft). Dat is dus niet windstil. Het is door de weersomstandigheden lastig voor een uitvoerder om een aantal dagen te plannen dat op een veilige manier gespoten kan worden met dit gif. Roundup zou biologisch afbreekbaar zijn, maar dit gif is allang afgevloeid naar het oppervlaktewater bij de eerste de beste regenbui en dus giftig.

Politiek Den Haag

Door allerlei politiek geharrewar en gelobby zit Nederland al meer dat 20 jaar met dit gif in zijn drinkwater. In 1992 en 1993 werd de drinkwaterinname in de Biesbosch voor meerdere maanden stilgelegd ten gevolge van te hoge concentraties glyfosaat. Tot 500 maal de wettelijke norm werd gemeten.

Europa

Op de Europese ladder presteert Nederland als een van de rijkste landen ronduit slecht op de belangrijkste milieu-indicatoren, zoals bodem, lucht en water. Dat is slecht voor onze gezondheid en economie,' zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu. Nederland staat binnen de EU op plaats 27 voor waterkwaliteit. Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa.

Oostzaan

Oostzaan heeft voor het najaar gekozen voor een borstelronde. 2013 wordt gebruikt als overgangsjaar. Het komende half jaar wordt uitgezocht op welke manier Oostzaan volgend jaar verder gaat met onkruid bestrijden. Oostzaan hoopt dat meerdere gemeenten haar voorbeeld zullen volgen, zodat zo snel als mogelijk dit onkruidgif uit het grond- en oppervlaktewater krijgen.

Particulier verbod?

Dit onkruidgif is onder meerdere namen nog gewoon te koop in onze tuincentra. Round Up (Monsanto), Clear Up (Bayer) en Pokon. Op dit moment is het in politiek Den Haag, waar de tweede nota duurzame gewasbescherming wordt behandeld, nog niet duidelijk of het ook tot een verkoopverbod komt voor particulieren. In de nota schrijft de minister dat de particulier met voorlichting in staat is om veilig om te gaan met dit gif. Daar waar de hovenier een verklaring van vakbekwaamheid moet hebben om met dit gif te werken. 1 juli 2013: Na veel aandringen door een aantal politieke partijen heeft staatssecretaris Mansveld toegezegd om uit te zoeken of het verbod voor particulieren niet al in 2015 in kan gaan. Een 180 graden wijziging ten opzichte van de nota tijdens het debat.

Brancheorganisatie

De brancheorganisatie voor de tuincentra heeft nu een voorlichtingsboekje gemaakt over chemische onkruidbestrijding. Dit is een grote antireclame voor een product wat zij in hun schappen laten staan omdat het een goede omzetkraker is. Daar vergeet zij te vermelden om een mondkapje voor te doen tijdens het spuiten, maar verder moet u zich volgens dat boekje als een astronaut kleden als u met dit gif aan de slag zou gaan. www.bestrijdingvolgenshetboekje.nl/

Bronnen:

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/e/3/fbbd52be-c343-4396-b10b-8303693dc926_DOB%202.0%20shortlist%202%20richtlijnen%202013%20uitvoerders.pdf

http://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Stop_chemische_onkruidbestrijding_58.aspx

http://www.schoon-water.nl/gemeenten/Notitie_onkruidbeheer_gemeenten.pdf

http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/perscentrum/20111015-nederland-is-meest-vervuilde-land-van-europa/?gclid=COz-gbGLrLcCFUzHtAodHHcATA

http://www.nederlandwerktmetwater.nl/actueel/persberichten/archief/persberichtenarchief_2011.php?we_objectID=720

http://www.wageningenur.nl/upload_mm/2/4/9/10f92305-f9b3-478e-9a00-ff4610de280c_gezonde-groei-duurzame-oogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming.pdf

Tweede kamerbehandeling ‘Tweede Nota duurzame gewasbescherming” is op 1 juli 2013