Nog meer winkels geven aan te stoppen met verkoop.

Mei 2015

2e aanschrijfronde winkelketens door Nederlandgifvrij.nl.

18 april is namens Nederland gifvrij voor de tweede keer een e-mail naar de betreffende winkelketens gestuurd met de vraag wat hun standpunt op dit moment is omtrent de verkoop van glyfosaat houdende onkruidbestrijdingsmiddelen.

De Makro, Formido, Boerenbond-Welkoop en Hornbach melden alleen dat zij zich aan de wet houden. Zij geven geen inhoudelijke antwoorden als gevraagd wordt hoe zij denken de klant te informeren die zomaar een onkruidbestrijdingsmiddel uit het schap pakt.
Sommigen geven aan geen reclame te maken voor een product die in hun schappen ligt. Dit is onlogisch want je heb een artikel in de schappen staan om te verkopen en winst te maken.

Op dit moment is aan de verpakking niet te zien dat dit middel verboden gaat worden. Een verbod dat niet meer op een verharding(terras) gespoten mag worden door een particulier. Een particulier zou een strafbaar feit kunnen plegen zonder dit te weten. Dit verbod is moeilijk te handhaven door de politie. Zo niet onmogelijk te handhaven. De politiek maakt het onnodig ingewikkeld met dit met uitzonderingen omgeven verbod. Een particulier kan geen bewuste keus maken als hij-zij niet op de hoogte is van de problematiek omtrent deze producten. Niet iedere Nederlander kijkt naar Tros Radar of Vara’s Kassa.

Goed nieuws:
Nog meer winkels geven aan te stoppen met verkoop:
Naast Praxis, Intratuin en Ranzijn zijn er nu nóg meer winkels die aangeven te stoppen met de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat. Groenrijk zal geen middelen meer verkopen ingaande het zomerseizoen 2015. De Gamma en de Karwei stoppen dit jaar nog en Tuinland vanaf 1 oktober 2015.

Geen reactie:
Op dit moment is er nog geen reactie ontvangen van de C1000, Aveve, Tuincentrum Overvecht en Jumper.