De CO2-mythe in relatie tot chemisch onkruid bestrijden.

Waarom heeft de politiek het zo moeilijk om tot een juiste beslissing te komen?

De politiek maakt gebruik van rapporten (LCA-Quickscan 2012) waarin chemische bestrijding ten opzichte van andere methoden worden vergeleken. De alternatieve methodes worden steevast milieubelastend genoemd omdat hierbij CO2 geproduceerd wordt. Branden, borstelmachines etc. Dit brengt de politiek aan het twijfelen, omdat de slotconclusie luid dat chemisch bestrijden de beste optie is.

Klimaatwetenschappers zaten er faliekant naast

In wetenschappelijke kring is al langer bekend dat CO2 waarschijnlijk helemaal niet voor het broeikaseffect zorg draagt en de aanname dat de aarde uberhaupt opwarmt, wordt door de wetenschappers die voorstander zijn van de CO2-stelling zelf ontkracht. Hun eigen computer simulaties hebben er de afgelopen 15 jaar faliekant naast gezeten. Wij vertrouwen onze wetenschappers, maar het voorspellen van de opwarming van de aarde is net als het voorspellen van het weer. Twee dagen vooruit lukt nog wel, maar twee weken vooruit, dan zit zo’n computer er meestal al naast.

Hoewel de wetenschap ernaast zat wil de Europese Unie niet wijken van het huidige energiebeleid, ook al leidt dat tot hogere prijzen. Volgens Europees Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard is het goed dat er veel geld wordt geïnvesteerd in het bestrijden van klimaatopwarming, ook al blijkt dat er helemaal geen sprake is van klimaatopwarming.

Vorig jaar nog nam een groep van 49 voormalige NASA-wetenschappers per brief afstand van het standpunt dat CO2-uitstoot een belangrijke oorzaak is van het broeikasteffect. Onder de briefschrijvers waren zeven astronauten en twee voormalige directeuren van het Johnson Space Center in Houston.

Daarnaast zei een groep van 16 vooraanstaande wetenschappers datzelfde jaar dat het terugdringen van CO2-uitstoot onnodig is. “Er zijn geen overtuigende wetenschappelijke argumenten voor drastische actie om de wereldeconomie ‘koolstofvrij’ te maken.”

De groep, onder wie diverse hoogleraren en oud-directeur van het KNMI Henk Tennekes, vindt het raar dat in de wetenschap aan alles mag worden getwijfeld, maar blijkbaar niet aan de vermeende opwarming van de aarde. Dat terwijl de aarde al tenminste tien jaar niet meer opwarmt.

Bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2420783/Worlds-climate-scientists-confess-Global-warming-just-QUARTER-thought--computers-got-effects-greenhouse-gases-wrong.html